Početak razvoja novih vrsta tehnologija upotrebe industrijskih plinova nalazimo u ranim 70-im godinama 20. stoljeća, kada su se na sjevernoameričkom tržištu pojavili procesi kao što su obogaćivanje zraka sa kisikom u pećima za taljenje litog željeza, upotreba čistog kisika kod čišćenja otpadnih voda sa aktivnim muljem, te duboko zamrzavanje namirnica sa tekućim azotom. U narednim godinama upotreba tehničkih plinova se proširila na mnoge druge procese: metalno preplitanje gumenih cijevi, hlađenje kokila kod ekstrudiranja aluminija, rekuperacija topila sa kondenzacijom, termoregulacija, rasplinjavanje aluminija, termička obrada, taljenje kositra i cinka i mnogih drugih.

U Istrabenz plini na području novih tehnologija upotrebe plinova svoje dugogodišnje znanje i kapital povezujemo sa talijanskim partnerom SIAD iz Bergama (Italija), a preko njega smo povezani sa svjetski poznatim lancem proizvođaća tehničkih plinova i tehnologija  PRAXAIR iz SAD.

Da bismo pronašli nove ideje za različite načine upotrebe industrijskih plinova, slijedimo razvoj proizvodnih procesa na svim područjima industrijskih grana, znanstveno-istraživački rad, medicinski sektor i druga područja.

Svako rješenje, koje predlažemo naručiocu, provjerimo sa testiranjem na pilotskim spravama, te na spravama korisnika. Sa takvim načinom rada, učvršćujemo međusobno povjerenje i stvaramo partnerski odnos.

Sve navedeno i mnoge reference su dokaz da smo vodeće društvo na području tehnologije upotrebe plinova u Sloveniji, a to nastojimo postići i na drugim tržištima u regionu (Hrvatska, BiH, Srbija).

Najnovije aktivnosti iz područja aplikativnih tehnologija za BIH su i ekskluzivna zastupanja za projektovanje, opremanje, održavanje sljedećih programa:

· SCHWANK, Njemačka – rješenja grijanja velikih hala

· ITALARGON, Italija – rješenja automatizacije i robotizacije obrade metala (rezanje, zavarivanje…)

 

Kontakt:
Ismail Šenderović Edin Džizić
direktor prodajni inženjer
ismail.senderovic@istrabenzplini.si                                 edin.dzizic@istrabenzplini.si
Telefon: +387 32 78 93 00 Telefon: +387 32 78 93 00
            +387 61 13 55 22

Slobodan Erceg

Komercijalista

+387 61 160 693;

+387 66 702 532

email: slobodan.erceg@istrabenzplini.si