Plin je ekološki prihvatljiv – ne zagađuje podzemne vode ili zraka. U odnosu na druga tekuća i kruta goriva, plin kod izgaranja ne proizvodi neugodan miris, dim, pepeo i krute čestice.

Sigurna isporuka – plin je potpuno neovisan izvor energije za grijanje (imamo vlastita skladišta, odličnu logističku potporu sa kamionima, cisternama, isporuku vršimo u najkraćem mogućem roku).

Višenamjenska upotreba – u domaćinstvima, poljoprivredi, stočarstvu, industriji, kao gorivo (automobili, viljuškari i druge radne mašine), turizmu, sportu; Sa plinom pokrijemo više od 80% svih potreba za energijom u domaćinstvima i kod drugih potrošaća.

Visoka iskorištenost energije – potrošaći plina – sprave koje upotrebljavaju plin za svoje djelovanje – imaju iznimno visoku iskorištenost, više od 92%, kod kondenzacijskih kotlova čak do 109%.

Dupla ušteda prostora – UNP možemo čuvati u nadzemnim i podzemnim rezervoarima u blizini objekta (potrošnje). Kod UNP ne trebamo imati posebne kotlovnice (do 50 kW moći kotla).

Jednostavna upotreba – plinske sprave su sigurne i pouzdane, ne prave buku i jednostavne su za upravljanje.

Zamjena sa zemnim plinom – Kada dođe do situacije da se izgradi plinovod zemnog plina, može se sa minimalnim troškovima napraviti promjena grijanja iz UNP na zemni plin (mijenjaju se dizne u plinskim kotlovima).

 

Kontakt:
Ismail Šenderović
direktor
ismail.senderovic@istrabenzplini.si
Telefon: +387 32 78 93 00
Edin Džizić
prodajni inženjer
edin.dzizic@istrabenzplini.si
Telefon: +387 32 78 93 00
            +387 61 13 55 22

Slobodan Erceg

Komercijalista

+387 61 160 693;

+387 66 702 532

email: slobodan.erceg@istrabenzplini.si