PLINOVI ZA ZAVARIVANJE I REZANJE

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Proizvod:                                                       čisti argon, helij, ugljikov dioksid i dušik, njihove smjese te njihove smjese sa kisikom ili vodom

Relativna gustoća (zrak=1):                          0,51÷1,529

Izgled:                                                           bezbojan plin

Miris:                                                             plin bez mirisa

 

UPOZORENJE:

U visokim koncentracijama može uzrokovati zagušenje.

BOJA BOCE:

(u skladu s europskim standardom SIST-EN 1089-3)

NAČIN ISPORUKE:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PLINOVITO STANJE U BOCAMA

                                                                      KAPACITET I                    VANJSKI PROMJER                     VISINA*                     BRUTO TEŽINA**                     SADRŽAJ PLINA**

                                                                           H2O                                      mm                                    mm                                   kg                                            kg

                                                                            10                                        168                                     960                              20,5 – 26                                 1,3 – 3,9

                                                                            40                                        203                                    1370                             47,7 – 55,6                              5,4 – 15,5

                                                                            50                                        227                                    1680                             59,6 – 69,5                              6,7 – 19

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* S ventilom i kapom

Drugi kapaciteti mogući su na zahtjev

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U BATERIJAMA

                                                                      BROJ BOCA                     DIMENZIJE (d x š x v) mm                     BRUTO TEŽINA kg                     SADRŽAJ PLINA kg

                                                                          16x40l                                     900x900x1910                                1121 – 1285                                65,3 – 195,7

                                                                          25x40l                                   1130x1130x1910                              1732 – 1936                                102 – 305,8

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Drugi kapaciteti mogući su na zahtjev

UPOTREBA I USLUGE:

Usluge koje su na raspolaganju kupcima

-transport u bocama, baterijama i rezervoarima

-planiranje i smještaj sustava za distribuciju plina

-isporuka opreme za pravilnu upotrebu plina

-pomoć i tehničko savjetovanje u svezi transporta

-distribucije i upotrebe plina

MJEŠAVINE PLINOVA

KOMPONENTE

ARGON 4.8,ARGON 5.0

STARGON O-2, STARGON O-5, STARGON O-8

STARGON C-2, STARGON C-5, STARGON C-8, STARGON C-13, STARGON C-18

STARGON SCH1, STARGON SCH2, STARGON PB

HELIJ 4.8

HELISTAR HE-5, HELISTAR HE-30, HELISTAR HE-50, HELISTAR HE-70

HELISTAR HP2

HELISTAR HP3, HELISTAR HP41, HELISTAR HP42

HIDROSTAR H-2, HIDROSTAR H-15, HIDROSTAR H-5, HIDROSTAR H-7, HIDROSTAR H-10, HIDROSTAR H-15, HIDROSTAR H-20, HIDROSTAR H-30, HIDROSTAR H-35

NITROSTAR H-5, NITROSTAR H-10

HIDROSTAR T300

HIDROSTAR PB.SS.

Ar

Ar, O2

Ar, CO2

Ar, CO2, O2

He

Ar, He

Ar, CO2, He

Ar, CO2, H2, He

Ar, H2

 

H2, N2

Ar, H2, He

Ar, CO2, H2