TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Proizvod:                                                       Vodik

Hemijska formula:                                         H2

Stepen čistoće:                                             ≥ 99,9 %

Relativna gustoća (zrak=1):                         0,07

Izgled:                                                           bezbojan plin

Miris:                                                             plin bez mirisa

Granica zapaljivosti u zraku:                     4 ÷ 75 %

 

UPOZORENJE:

Vrlo lako zapaljivo i eksplozivno. U visokim koncentracijama može uzrokovati zagušenje.

BOJA BOCE:

Crvena RAL 3000

(europski standard SIST-EN 1089-3)

TABELA ZA PRETVARANJE:

1 m3 = 0,082 kg = 1,163 l

1 kg = 12,12 m3 = 14,10 l

1 l = 0,859 m3 = 0,071 kg

m3: u plinovitom stanju pri 15°C in 98 kPa (735,5 mm Hg)

l: jedinica volumena za tekuće stanje

NAČIN ISPORUKE:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PLINOVITO STANJE U BOCAMA

                                                                      KAPACITET I                    VANJSKI PROMJER                     VISINA*                     BRUTO TEŽINA**                     SADRŽAJ PLINA**

                                                                           H2O                                      mm                                    mm                                   kg                                            kg

                                                                            40                                         203                                    1680                                 51                                            0,5

                                                                            50                                         227                                    1680                                63,8                                          0,63

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* S ventilom i kapom

Drugi kapaciteti mogući su na zahtjev

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U BATERIJAMA

                                                                      BROJ BOCA                     DIMENZIJE (d x š x v) mm                     BRUTO TEŽINA kg                     SADRŽAJ PLINA kg

                                                                          16x40l                                     900x900x1910                                   1035                                               8

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Drugi kapaciteti mogući su na zahtjev

Isporučiti se može i vodik:

  • sa stupnjevima čistoće 3.5; 4.5; 5.5; 6.0
  • u smjesama za elektrolučno zavarivanje i rezanje metala
  • u posebnim smjesama i smjesama za kalibraciju različitog sastava, ovisno o zahtjevu

 

 

UPOTREBA I USLUGE:

Vrsta upotrebe                                                                               Usluge koje su na raspolaganju kupcima

-toplinska obrada metala                                                                                             -transport u bocama i baterijama

-redukcijske atmosfere                                                                                                -planiranje i smještaj sustava za distribuciju plina

-hidrogenacija masnoća te  u kemijskoj industriji                                                     -isporuka opreme za pravilnu upotrebu plina

-metalurgija                                                                                                                   -pomoć i tehničko savjetovanje u svezi transporta, distribucije i upotrebe plina

-izrada bočica i žarulja sa wolframovom niti

-izrada poluvodiča