TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Proizvod:                                                       Kisik

Hemijska formula:                                         O2

Stepen čistoće:                                             ≥ 99,5 %

Relativna gustoća (zrak=1):                         1,1

Izgled:                                                           bezbojan plin

Miris:                                                             plin bez mirisa

Granica zapaljivosti u zraku:                     n.a.

 

UPOZORENJE:

Oksidans. Jako ubrzava gorenje. Dodir s proizvodom u tekućem stanju može uzrokovati ozebline.

 

BOJA BOCE:

Bijela RAL 9010

(europski standard SIST-EN 1089-3)

TABELA ZA PRETVARANJE:

1 m3 = 1,311 kg = 1,147 l

1 kg = 0,763 m3 = 0,876 l

1 l = 0,872 m3 = 1,142 kg

m3: u plinovitom stanju pri 15°C in 98 kPa (735,5 mm Hg)

l: jedinica volumena za tekuće stanje

NAČIN ISPORUKE:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PLINOVITO STANJE U BOCAMA

                                                                      KAPACITET I                    VANJSKI PROMJER                     VISINA*                     BRUTO TEŽINA**                     SADRŽAJ PLINA**

                                                                           H2O                                      mm                                    mm                                   kg                                            kg

                                                                            10                                         168                                    960                                   24                                        2,2 – 2,8

                                                                            20                                         203                                    960                                   35                                        4,4 -5,6

                                                                            40                                         203                                   1680                                 59,4                                      8,8 – 11,6

                                                                            50                                         227                                   1680                                 71,7                                      11 – 14

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* S ventilom i kapom

Drugi kapaciteti mogući su na zahtjev

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U BATERIJAMA

                                                                      BROJ BOCA                     DIMENZIJE (d x š x v) mm                     BRUTO TEŽINA kg                     SADRŽAJ PLINA kg

                                                                          16x40l                                     900x900x1910                                   1230                                             185,60

                                                                          25x40l                                   1130x1130x1910                                 1926                                               290

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Drugi kapaciteti mogući su na zahtjev

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U TEKUĆEM STANJU I OHLAĐEN – U REZERVOARIMA

                         KAPACITET l                     1.400                     3.000                   6.000                   12.000                   22.000                   32.000                   50.000

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Drugi kapaciteti mogući su na zahtjev

Isporučiti se može i kisik:

  • sa stupnjevima čistoće 2.8; 3.5; 3.5 laser; 5.0
  • tekuću fazu čistoće 5.0
  • u smjesama za zavarivanje u različitim omjerima
  • u posebnim smjesama i smjesama za kalibriranje različitog sastava ovisno o zahtjevu
  • u sintetičkom zraku

 

 

UPOTREBA I USLUGE:

Vrsta upotrebe                                                                                                   Usluge koje su na raspolaganju kupcima

-zavarivanje i rezanje (pomoću autogene energije)                                                                             -transport u bocama i rezorvoarima

-obogaćivanje zraka kod izrade stakla, kalcinirane smjese,                                                                -planiranje i smještaj sustava za distribuciju plina

kamene vune, cementa, dolomita, vapna te vatrootpornim materijalima                                        -isporuka opreme za pravilnu upotrebu plina

-u sintetičkom zraku                                                                                                                               -pomoć i tehničko savjetovanje u svezi transporta, distribucije i upotrebe plina

-kisikovi gorionici za taljenje stakla

-hemijska industrija

-biološka ili hemijska obrada otpadnih voda

-stabilizacija blata

-proizvodnja ozona

-industrijske spalionice

-mokra oksidacija

-oksidacija sulfida

-obogaćivanje zraka u visokim pećima, kupolastim pećima za taljenje te rotacijskim pećima

-kisikovi gorionici u električnim pećima te u rotacijskim pećima za olovo, bakar, aluminij, zlato i srebro, kositar, lijevano željezo i čelik

-medicinski plin za disanje

-uzgoj i transport riba