Ukapljeni naftni plin u bocama se upotrebljava najviše u domaćinstvima i kod drugih manjih potrošaća za pripremu hrane, grijanje vode, grijanje prostorija, rasvjetu, klimatizaciju, kampiranje, sport. Istrabenz plini Breza nudi vam plin u bocama u dvije veličine: 10 i 35 kg. Boce vam pri kupovini plina mijenjamo po sistemu »pune za prazne«.

Dodatno vam nudimo i punjenje plina u boce manjih veličina: 2, 3, 5 kg (punimo u vaše boce).

Upotreba

 1. Domaćinstva i manji drugi potrošaći:
 • priprema hrane (štednjak, roštilj…)
 • grijanje sanitarne vode
 • grijanje prostorija (manje plinske prijenosne peći)
 • grijanje vanjskih prostorija (peći – gljive) u ugostiteljstvu
 • plinska svjetla
 • kampiranje (priprema hrane)
 • sport (npr. toplozračni baloni koji pokrivaju igrališta za tenis)
 1. Industrija i obrt:
 • motorno gorivo za viljuškarei radne mašine
 • zagrijavanje materijala
 • obrada metala
 • grijanje prostorija za uzgoj životinja, staklenika…
 • borba protiv korova
Kontakt:
Edin Džizić
Vođa prodaje UNP i TP
edin.dzizic@istrabenzplini.si
Telefon: +387 61 13 55 22
Halil Ćasurović
Prodajni inženjer
halil.casurovic@istrabenzplini.si
Telefon: +387 61 10 97 28
 

Faris Heganović

Prodajni inženjer

faris.heganovic@istrabenzplini.si

Telefon: +387 62 99 29 69