TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Proizvod:                                                        smjesa N2 i O2

Relativna gustoća (zrak=1):                       1

Izgled:                                                             bezbojan plin

Miris:                                                              plin bez mirisa

Granica zapaljivosti u zraku:                      n.a.

 

UPOZORENJE:

Oksidans: ubrzava gorenje.

BOJA BOCE:

Svijetlo zelena RAL 6018

(europski standard SIST-EN 1089-3)

TABELA ZA PRETVARANJE:

1 m3 = 1,186 kg = 1,351 l

1 kg = 0,843 m3 = 1,144 l

1 l = 0,740 m3 = 0,874 kg

m3: u plinovitom stanju pri 15°C in 98 kPa (735,5 mm Hg)

l: jedinica volumena za tekuće stanje

NAČIN ISPORUKE:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PLINOVITO STANJE U BOCAMA

                                                                      KAPACITET I                    VANJSKI PROMJER                     VISINA*                     BRUTO TEŽINA**                     SADRŽAJ PLINA**

                                                                           H2O                                      mm                                    mm                                   kg                                            kg

                                                                            40                                         203                                   1680                                  55                                            7,4

                                                                            50                                         227                                   1680                                  70                                            9,2

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* S ventilom i kapom

Drugi kapaciteti mogući su na zahtjev

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U BATERIJAMA

                                                                      BROJ BOCA                     DIMENZIJE (d x š x v) mm                     BRUTO TEŽINA kg                     SADRŽAJ PLINA kg

                                                                          16x40l                                     900x900x1910                                   1230                                             128

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Drugi kapaciteti mogući su na zahtjev

Isporučiti se može i zrak:

  • u posebnim smjesama i smjesama za kalibraciju različitoga sastava, ovisno o zahtjevu
  • sa stupnjevima čistoće 4.5; 5.5

 

 

UPOTREBA I USLUGE:

Vrsta upotrebe                                                                               Usluge koje su na raspolaganju kupcima

-disanje                                                                                           -transport u bocama i baterijama

-plinska kromatografija                                                                  -planiranje i smještaj sustava za distribuciju plina

-atomska apsorpcija                                                                       -isporuka opreme za pravilnu upotrebu plina

-nulti plin kod kalibracije instrumenata                                          -pomoć i tehničko savjetovanje u svezi transporta,
distribucije i upotrebe plina