Kisik, dušik, argon, ugljikov dioksid, vodik i još mnogo drugih: tehnički plinovi su jedan od osnovnih elemenata tehničkog razvoja modernog vremena. Prate nas na svakom koraku naše svakidašnjice – praktički se koriste u svim industrijskim procesima: od prehrambene industrije do automobilske industrije, od kemijske industrije do metalurške industrije, od obrade metala do aplikacija na području zaštite okoliša, medicine itd. Tehničke plinove, koji se dobivaju iz zraka pomoću fizikalnih procesa, ili pak kao sekundarni produkti kod proizvodnih procesa (što osjetno pridonosi optimizaciji izvora), isporučujemo u skladu sa svrhom upotrebe i potrebnim količinama, i to kako u plinovitom stanju (boce ili cjevovodi), tako i u tekućoj fazi (plinovi u tekućem stanju u rezervoarima) i s različitim stupnjevima čistoće.

Kompanija SIAD S.p.A iz Bergama s kojom nas vežu vlasnički odnosi je naš glavni isporučitelj tehničkih plinova te izvor znanja i tehničkih rješenja na području primjene plinova.

IMG_6436