Koncepti o savršenoj kvaliteti, sigurnosti i zaštiti okoliša uzrokovali su velike promjene u upotrebi analitičkih tehnika.

Važnost i značenje misli „mjeriti znači poznavati“ povećali su se u njenoj praktičnoj primjeni kod nadziranja kvalitete procesa, onečišćenja okoliša, sigurnosti te na brojnim drugim područjima. Ovakvo nadziranje vjerojatno je temeljni dio i vašeg sustava kvalitete (standard ISO 9001) ili ga pak neposredno diktira važeće zakonodavstvo. Čisti plinovi i mješavine, koji se koriste za napajanje analitičkih instrumenata, na ovaj način igraju važnu ulogu u cjelovitom sustavu kvalitete.

Koriste se kao „nositelji“ ili pak za djelovanje detektora kod plinske kromatografije, kao nulti plinovi kod analizatora, a također i kao sastavni dijelovi i/ili otapala u smjesama, te kod tehnoloških procesa u industriji.

Pripremamo i isporučujemo čiste, vrlo čiste, ultra čiste i ekstremno čiste plinove. Nekoliko primjera upotrebe navedeno je na donjoj tabeli.

PLIN – STEPEN ČISTOĆE

UPOTREBA U LABORATORIJU

INDUSTRIJSKE APLIKACIJE

ČISTI PLINOVI

od 2.0 – 4.8

SF6 3.7                 HCl 2.5

H2 3.5                  HBr 2.5

Kr 4.0                   HF 3.0

CH4 2.5                NH3 3.6

Ne 4.0                  SO2 3.0

C= 2.3                  N2 4.7

N2O 2.5               Cl2 2.8

Xe 4.0                   He 4.8

istraživanja analize plamena spektrometrija kalibracija

sinteza i polimerizacija kataliza iregeneracija katalizatora kloriranje, hidrogeniranje redukcija inertizacija kalibracija gorionika

VRLO ČISTI

PLINOVI

od 2.6 – 5.5

SF6 3.7                 Kr 4.7

H2 3.5                  CH4 3.5

Kr 4.0                   Ne 4.7

C2H2 2.6              NO 3.0

CO2 4.8                Ar 5.0

SO2 4.0                CO 3.7

N2 5.0                  N2O 3.5

N2 5.0                  Xe 4.7

ZRAK 5.5

Cl2 4.0

He 5.5

H2 5.5

istraživanja analize, mikroanalize, plinska kromatografija spektrografija, spektrometrija kvantometrija atomska apsorpcija plazma ICP

hemijske sinteze kataliza i regeneracija katalizatora izrada žarulja termička obrada laser nadziranje atmosfere

ULTRA ČISTI

PLINOVI

od 4.5 – 5.5

SF6 3.7                 HCl 2.5

H2 3.5                  HBr 2.5

Kr 4.0                   HF 3.0

HCl 4.5                 Ar 5.5

NH3 5.5               N2 5.5

CO2 4.8               SF6 4.5

(SFC/SFE)          N2O 4.8

H2 5.5

O2 5.0

studij i istraživanja mikroanalize elementarna organska analiza plinska kromatografija ekstrakcija u superkritičnoj fazi

elektronika rast monokristala metalizacija u pećima izrada optičkih vlakana Izrada solarnih ćelija izrada žarulja

EKSTREMNO ČISTI

PLINOVI

OD 4.0 – 6.5

Ar 6.0                   N2 6.0

He 6.0                  H2 6.0

CH4 5.5                CO 4.0

O2 6.0

istraživanja spektrometrija mase komparativni plin

elektronska industrija

Naravno da je paleta svih čistih plinova još opsežnija. Na vaš zahtjev nudimo vam odgovarajuće opise proizvoda. ISTRABENZ PLINI u suradnji sa SIAD-om slijedimo razvoju takvih aplikacija preko proizvođača analitičkih instrumenata te, posljedično, u proizvodni i prodajni program uvodimo uvijek nove proizvode i rješenja.