Obavijest za zainteresirane partnere koji žele ulaziti u saradnju preprodaje UNP u bocama od 10 kg:
U 2011. godini krenuli smo sa novim konceptom poslovne saradnje.
Zainteresirane molimo da nam se obrate preko dolje navedenih kontakt osoba:
Ismail Šenderović
Direktor
ismail.senderovic@istrabenzplini.si
Telefon: +387 32 78 93 00
Edin Džizić
Vođa programa UNP-a
edin.dzizic@istrabenzplini.si
Telefon: +387 32 78 93 00
+387 61 13 55 22

Slobodan Erceg

Komercijalista

+387 61 160 693;

+387 66 702 532

email: slobodan.erceg@istrabenzplini.si