Vaša pitanja, eventualne sugestije i prijedloge za saradnju možete nam uputiti putem slijedećeg web kontakt formulara ili direktno na našu e-mail adresu

Pošaljite nam kontakt form ili putem navedenih e-mail ili telefonskih kontakta ISTRABRENZ PLINI D.O.O.

Informacije Istrabenz

Pronadjite nas na adresama

OPĆI KONTAKTI
Istrabenz plini, plinovi i plinske tehnologije, d.o.o. Breza tel: +387 32 78 93 00
Potkraj bb, 71370 Breza fax: +387 32 78 93 02
Istrabenz plini – Podružnica Tešanj tel:  +387 32 69 23 36
Kraševo bb, 74260 Tešanj fax: +387 32 69 91 81
OSTALI KONTAKTI
Direktor  Ismail Šenderović tel: +387 32 78 93 00
Prokurist Boris Birsa tel: +386 41 73 14 01
Koordinator operative i finansija       Esma Kovačević tel: +387 32 78 93 00
Vođa programa za tehnicke plinove i UNP Edin Džizić tel: +387 61 13 55 22
Komercijalist Slobodan Erceg tel: +387 61 106 693

tel: 066 702 532