Ukapljeni naftni plin (UNP) je naziv za propan, butan ili njihove mješavine u različitim omjerima.

 

Izvori UNP-a su:

· plinska polja

· strani produkt nafte u rafinerijama

UNP je u normalnim atmosferskim okolnostima u gasovitom stanju, pri povećanju pritiska on se pretvori u tečnost. Tp njegovo svojstvo efikasno koristimo kod transporta i kod skladištenja plina u bocama i rezervoarima. Jedna volumska jedinica UNP razvija 250 volumskih jedinica gasovitog UNP.

FIZIKALNE KARAKTERISTIKE UKAPLJENOGA NAFTNOG PLINA
PROPAN (C3H8) BUTAN (C4H10)
Molekularna masa 44,10 58,12
Gustoća plinske faze 2,03 kg/m3 2,67 kg/m3
Gustoća tekuće faze kod 0°C 0,52 kg/l 0,58 kg/l
Ključanje – 42°C – 0,5°C
Granica eksplozivnosti 2,0 – 10,0 Vol.% 1,8 – 8,5 Vol.%
Ogrjevna moć (gornja) 93,94 MJ/m3 121,80 MJ/m3

 

Kontakt:
Ismail Šenderović
direktor
ismail.senderovic@istrabenzplini.si  
Telefon: +387 32 78 93 00
Edin Džizić Goran Tošić
prodajni inženjer komercijalist
edin.dzizic@istrabenzplini.si gordan.tosic@istrabenzplini.si
Telefon: +387 32 78 93 00 Telefon: +387 66 70 25 32
             +387 61 13 55 22