NECERTIFICIRANE MJEŠAVINE ODNOSNO MJEŠAVINE SA ŠARŽNIM CERTIFIKATOM KVALITETE

Ove mješavine pripremljene su na gravimetrijski ili manometrijski način, ovisno o sastojcima i koncentraciji. Analize se izvode za svaku šaržu (a ne na pojedinim bocama) te se zbog toga ne izdaje certifikat o pojedinačnoj analizi.

MJEŠAVINE U TEKUĆEM STANJU

Certificirane su na temelju gravimetrijskih podataka (izvagane mase), podataka iz izvedene analize ili kombinacijom obiju, ovisno o prirodi i koncentraciji komponenti u mješavini odnosno u matičnoj boci. Dodatni detalji navedeni su u certifikatu o analizi koji ide uz svaku pojedinu bocu. Najviše se koriste kod nadzora procesa u petrokemijskim pogonima i rafinerijama. Ove mješavine također se koriste kao zamjena za mješavine u plinovitoj fazi a koje se mogu pripremiti samo uz vrlo niske pritiske (zbog toga je sadržaj mješavine u bocama mali).

CERTIFICIRANE MJEŠAVINE

Ove mješavine pripremljene su pomoću gravimetrijskih i volumetrijskih tehnika, a također su naknadno kontrolirane na način da se ih neposredno uspoređuje s odgovarajućim primarnim standardima. Priprema i analiza temelje se na međunarodnim standardiziranim postupcima, kao što su ISO 6142 i 6143.

Koriste se:

  • u kemijskim laboratorijima i u laboratorijima za nadzor kvalitete
  • kod plinske kromatografije i kod analizatora za nadzor procesa
  • kod nadziranja okoliša i radne okoline
  • pri otkrivanju toksičnih i zapaljivih plinova

MJEŠAVINE „VISOKI STANDARD“

Namijenjene su za slučajeve kada se zahtijeva izuzetno precizna kalibracija te za slučajeve kada se zahtjeva vrlo mala tolerancija kod pripreme. Upotreba izuzetno čistih plinova te posebice brižljiva metodologija pripreme i analize omogućavaju postizavanje izuzetno visokih preciznosti kod rezultata, viših od onih koji se postižu kod mješavina tipa „certificirane mješavine“.

Posebne mješavine

Aparati za automatsku analizu zahtijevaju da priprema kalibracijske mješavine osigurava visoki stupanj reproduktibilnosti. Kod određene upotrebe, kako je to npr. određeno mjerama protokola EPA u automobilskoj industriji i kod kontrole emisija termoelektrana, zahtijeva se uspoređivanje s odgovarajućim primarnim standardima koje izdaju službeni državni instituti (NIST, NMi, COFRAC, BAM, itd.). Zahvaljujući svom iskustvu pri kvaliteti poduzeće ISTRABENZ PLINI d.o.o. može zadovoljiti sve zahtjeve i na ovome području.

MJEŠAVINE „PRIMARNI STANDARD“

Radi se o plinovitim kalibracijskim mješavinama najveće metrološke kvalitete kod kojih se gravimetrijski postupak pripreme izvodi u skladu sa standardom ISO 6142. Primarne standarde izdaju državni ili nacionalni primarni metrološki instituti (NMi, NIST, NPL..) i centri za kalibraciju koji se akreditiraju nakon provjere tehničke i organizacijske primjerenosti. Ove su mješavine primarni referentni uzorci dobiveni pomoću apsolutne metode (vaganjem plina) i kod kojih je mjerna nesigurnost, izračunata za svaku pojedinu pripremu, izuzetno niska.