TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Proizvod:                                                       Azot

Hemijska formula:                                         N2

Stepen čistoće:                                             ≥ 99,9 %

Relativna gustoća (zrak=1):                         0,97

Izgled:                                                           bezbojan plin

Miris:                                                             plin bez mirisa

Granica zapaljivosti u zraku:                     nije zapaljiv

 

UPOZORENJE:

U visokim koncentracijama može uzrokovati zagušenje. Dodir s proizvodom u tekućem stanju može uzrokovati ozebline.

BOJA BOCE:

Crna RAL 9005

(europski standard SIST-EN 1089-3)

TABELA ZA PRETVARANJE:

1 m3 = 1,147 kg = 1,418 l

1 kg = 0,872 m3 = 1,236 l

1 l = 0,705 m3 = 0,809 kg

m3: u plinovitom stanju pri 15°C in 98 kPa (735,5 mm Hg)

l: jedinica volumena za tekuće stanje

NAČIN ISPORUKE:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PLINOVITO STANJE U BOCAMA

                                                                      KAPACITET I                    VANJSKI PROMJER                     VISINA*                     BRUTO TEŽINA**                     SADRŽAJ PLINA**

                                                                           H2O                                      mm                                    mm                                   kg                                            kg

                                                                            10                                         168                                    960                                 23,3                                           2,4

                                                                            40                                         203                                   1680                                 57                                         7,1 – 9,8

                                                                            50                                         227                                   1680                                69,5                                       8,9 – 12,0

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* S ventilom i kapom

Drugi kapaciteti mogući su na zahtjev

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U BATERIJAMA

                                                                      BROJ BOCA                     DIMENZIJE (d x š x v) mm                     BRUTO TEŽINA kg                     SADRŽAJ PLINA kg

                                                                          16x40l                                     900x900x1910                                   1323                                              156,8

                                                                          25x40l                                   1130x1130x1910                                 1917                                               245

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Drugi kapaciteti mogući su na zahtjev

Isporučiti se može i dušik:

  • sa stupnjem čistoće 4.7; 5.0; 5.0 laser, 5.5; 6.0
  • u posebnim smjesama i smjesama za kalibriranje različitog sastava ovisno o zahtjevu
  • u sintetičkom zraku

 

 

UPOTREBA I USLUGE:

Vrsta upotrebe                                                                               Usluge koje su na raspolaganju kupcima

-čišćenje i inertizacija reaktora i rezervoara                                                               -transport u bocama i rezorvoarima

-u smjesama za zavarivanje u različitim omjerima                                                    -planiranje i smještaj sustava za distribuciju plina

-zaštita i stimulus tvari koje su osjetljive na kisik                                                       -isporuka opreme za pravilnu upotrebu plina

-toplinski nadzor i hlađenje kemijskih reakcija i živeža                                             -pomoć i tehničko savjetovanje u svezi transporta, distribucije i upotrebe plina

-rasplinjavanje otopina

-tasplinjavanje otopina

-miješanje čelika u posudi za lijevanje

-rasplinjavanje aluminija

-hladno prilijeganje sa skupljanjem te ekstrudiranje

-kondenzacija otapala

-brušenje gume

-kod prerade plastike

-liofilizacija

-brušenje pri vrlo niskoj temperaturi

-duboko zamrzavanje

-pakiranje živeža u modificiranoj atmosferi

-izrada sintetičnih vlakana

-lemljenje tiskanih spojeva

-izrada poluvodiča

-zaštita stražnje strane zavara