TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Proizvod:                                                       Ugljikov dioksid

Hemijska formula:                                         CO2

Stepen čistoće:                                             ≥ 99,5 %

Relativna gustoća (zrak=1):                         1,529

Izgled:                                                           bezbojan plin

Miris:                                                             plin bez mirisa

Granica zapaljivosti u zraku:                      nije zapaljiv

 

UPOZORENJE:

Najveće koncentracije slobodnog ugljikovog dioksida u radnoj okolini ne smiju premašivati 0,5 %. Dodir s proizvodom u tekućem ili čvrstom stanju može uzrokovati ozebline.

BOJA BOCE:

Siva RAL 7037

(europski standard SIST-EN 1089-3)

TABELA ZA PRETVARANJE:

1 m3 = 1,813 kg = 2,391 l

1 kg = 0,552 m3 = 1,319 l

1 l = 0,431 m3 = 0,758 kg

m3: u plinovitom stanju pri 15°C in 98 kPa (735,5 mm Hg)

l: jedinica volumena za tekuće stanje

NAČIN ISPORUKE:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PLINOVITO STANJE U BOCAMA

                                                                      KAPACITET I                    VANJSKI PROMJER                     VISINA*                     BRUTO TEŽINA**                     SADRŽAJ PLINA**

                                                                           H2O                                      mm                                    mm                                   kg                                            kg

                                                                            14                                         168                                    960                                   30                                            10

                                                                            27                                         203                                   1230                                  54                                            20

                                                                            40                                         203                                   1680                                  77                                            30

                                                                            50                                         227                                   1680                                  98                                            30

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* S ventilom i kapom

Drugi kapaciteti mogući su na zahtjev

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U BATERIJAMA

                                                                      BROJ BOCA                     DIMENZIJE (d x š x v) mm                     BRUTO TEŽINA kg                     SADRŽAJ PLINA kg

                                                                          16x40l                                     900x900x1910                                   1520                                             360

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Drugi kapaciteti mogući su na zahtjev

Isporučiti se može i ugljikov dioksid:

  • sa stupnjevima čistoće 3.5; 4.0; 4.8
  • u posebnim smjesama i smjesama za kalibraciju različitog sastav, ovisno o zahtjevu
  • u mješavinama za laser
  • za terapeutske svrhe i upotrebu u dijagnostici

 

 

UPOTREBA I USLUGE:

Vrsta upotrebe                                                                               Usluge koje su na raspolaganju kupcima

-elektrolučno zavarivanje i rezanje metala                                                                  -transport u bocama i rezervoarima

-duboko zamrzavanje i pakiranje živeža                                                                      -planiranje i smještaj sustava za distribuciju plina

-uplinjavanje mineralnih voda i pića                                                                            -isporuka opreme za pravilnu upotrebu plina

-regulacija pH                                                                                                                 -pomoć i tehničko savjetovanje u svezi transporta, distribucije i upotrebe plina

-vatrogasna oprema

-vrste upotrebe suhog leda