TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Proizvod:                                                       dušik, ugljikov dioksid i čisti kisik ili mješavina istih

Relativna gustoća (zrak=1):                          0,97÷1,529

Izgled:                                                           bezbojan plin

Miris:                                                             plin bez mirisa

Granica zapaljivosti:                                      nije zapaljiv

 

UPOZORENJE:

U visokim koncentracijama može uzrokovati zagušenje.

BOJA BOCE:

FOOD 1

Crna RAL 9005

(europski standard SIST-EN 1089-3)

FOOD 2

Siva RAL 7001

(europski standard SIST-EN 1089-3)

FOOD 3

Bijela RAL 9010

(europski standard SIST-EN 1089-3)

NAČIN ISPORUKE:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PLINOVITO STANJE U BOCAMA

                                                                      KAPACITET I                    VANJSKI PROMJER                     VISINA*                     BRUTO TEŽINA**                     SADRŽAJ PLINA**

                                                                           H2O                                      mm                                    mm                                   kg                                            kg

                                                                            14                                        168                                    960                             23,2 – 30,5                                  1 – 3

                                                                            20                                        203                                    960                             34 – 44,5                                  0,9 – 4,5

                                                                            40                                        203                                   1680                            55,6 – 76,4                               2,8 – 8,4

                                                                            50                                        227                                   1680                            69,5 – 95,5                               3,5 – 10,5

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* S ventilom i kapom

Drugi kapaciteti mogući su na zahtjev

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U BATERIJAMA

                                                                      BROJ BOCA                     DIMENZIJE (d x š x v) mm                     BRUTO TEŽINA kg                     SADRŽAJ PLINA kg

                                                                          16x40l                                     900x900x1910                               1544 – 1960                               56 – 128

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Drugi kapaciteti mogući su na zahtjev

UPOTREBA I USLUGE:

Usluge koje su na raspolaganju kupcima

-transport u bocama, baterijama i rezervoarima

-planiranje i smještaj sustava za distribuciju plina

-isporuka opreme za pravilnu upotrebu plina

-pomoć i tehničko savjetovanje u svezi transporta

-distribucije i upotrebe plina

MJEŠAVINE PLINOVA

KOMPONENTE

ARGON 4.8,ARGON 5.0

STARGON O-2, STARGON O-5, STARGON O-8

STARGON C-2, STARGON C-5, STARGON C-8, STARGON C-13, STARGON C-18

STARGON SCH1, STARGON SCH2, STARGON PB

HELIJ 4.8

HELISTAR HE-5, HELISTAR HE-30, HELISTAR HE-50, HELISTAR HE-70

HELISTAR HP2

HELISTAR HP3, HELISTAR HP41, HELISTAR HP42

HIDROSTAR H-2, HIDROSTAR H-15, HIDROSTAR H-5, HIDROSTAR H-7, HIDROSTAR H-10, HIDROSTAR H-15, HIDROSTAR H-20, HIDROSTAR H-30, HIDROSTAR H-35

NITROSTAR H-5, NITROSTAR H-10

HIDROSTAR T300

HIDROSTAR PB.SS.

Ar

Ar, O2

Ar, CO2

Ar, CO2, O2

He

Ar, He

Ar, CO2, He

Ar, CO2, H2, He

Ar, H2

 

H2, N2

Ar, H2, He

Ar, CO2, H2