TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Proizvod:                                                       Interna plinska smjesa

Stepen čistoće:                                             O2<5 ppm, H2O<5 ppm

Izgled:                                                           bezbojan plin

Miris:                                                             plin bez mirisa

Granica zapaljivosti u zraku:                     nije zapaljiv

 

UPOZORENJE:

U visokim koncentracijama može uzrokovati zagušenje. Dodir s proizvodom u tekućem stanju može uzrokovati ozebline.

BOJA BOCE:

Svjetlo zelena RAL 6018

(europski standard SIST-EN 1089-3)

TABELA ZA PRETVARANJE:

1 m3 = 1,147 kg = 1,418 l

1 kg = 0,872 m3 = 1,236 l

1 l = 0,705 m3 = 0,809 kg

m3: u plinovitom stanju pri 15°C in 98 kPa (735,5 mm Hg)

l: jedinica volumena za tekuće stanje

NAČIN ISPORUKE:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PLINOVITO STANJE U BOCAMA

                                                                      KAPACITET I                    VANJSKI PROMJER                     VISINA*                     BRUTO TEŽINA**                     SADRŽAJ PLINA**

                                                                           H2O                                      mm                                    mm                                   kg                                            kg

                                                                            10                                        168                                     960                                   23,2                                         2,0

                                                                            40                                        203                                    1650                                  53,8                                      6,0 – 8,0

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* S ventilom i kapom

Drugi kapaciteti mogući su na zahtjev

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U BATERIJAMA

                                                                      BROJ BOCA                     DIMENZIJE (d x š x v) mm                     BRUTO TEŽINA kg                     SADRŽAJ PLINA kg

                                                                          16x40l                                     900x900x1910                                   1186                                             128

                                                                          25x40l                                   1130x1130x1910                                 1860                                              200

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Drugi kapaciteti mogući su na zahtjev

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U BATERIJAMA

                                                                      BROJ BOCA                     DIMENZIJE (d x š x v) mm                     BRUTO TEŽINA kg                     SADRŽAJ PLINA kg

                                                                          16x40l                                     900x900x1910                                   1186                                             128

                                                                          25x40l                                   1130x1130x1910                                 1860                                              200

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Drugi kapaciteti mogući su na zahtjev

UPOTREBA I USLUGE:

Vrsta upotrebe

-punjenje guma za laki teretni promet

-punjenje guma za teški teretni promet

-punjenje čamaca na napuhavanje

Usluge koje su na raspolaganju kupcima

-transport u bocama, baterijama i rezervoarima

-planiranje i smještaj sustava za distribuciju plina

-isporuka opreme za pravilnu upotrebu plina

-pomoć i tehničko savjetovanje u svezi transporta,
distribucije i upotrebe plina

-internetski servis (www.securpneus.com)

SECUR PNEUS ima vlastitu linijsku opremu, standardni i ekonomičan regulator tlaka, standardni i ekonomična kolica za boce, a također i promidžbeni materijal (crveni ventili, ljepila, poklopci za cilindre, poster, izložbeni stalak. Brošura).

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Sastav

Inertna atmosferska plinska smjesa, bez kisika, vlage, naftnih para, ugljikovog dioksida i praha.

Propuštanje

Propuštanje sastava ove smjese kroz gumu puno je manje od propuštanja zraka. Proizvođači guma navode brzinu smanjivanja napunjenosti gume, koja je tri do četiri puta niža.

Aktivator plamena

U slučaju pregrijavanja guma (uslijed jakog pritiska,, uspona ili blizine izvora topline) inertna atmosfera SECUR PNEUS® ne dopušta da se unutar gume aktivira paljenje.

Oksidacija

Smjesa ne sadrži kisik, naftne pare i vlagu; ovi elementi uzrokuju oksidaciju te starenje cjelokupne strukture gume. Oksidacijska sredstva smanjuju elastičnost gume i uzrokuju pukotine.